‘Sneller passende hulp, door de juiste mensen op het juiste moment’

Het leerhuis verbindt expertise

Het leerhuis verbindt expertise

Stéphanie Kwakman

Hoe meer expertise we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen ontschotten en hoe meer waarde we kunnen creëren voor gezinnen en professionals. Daarom hecht TriviumLindenhof veel belang aan samenwerkingen met andere (jeugd)hulporganisaties, onderwijs, cliënten, het netwerk van cliënten, financiers, andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het Leerhuis. Stéphanie Kwakman, manager Kwaliteit & Innovatie, vertelt:

‘Het Leerhuis biedt een toonaangevend aanbod als we het hebben over het verbinden van expertise. De gemeente Rotterdam en 50 organisaties met medewerkers in de Rotterdamse wijkteams ondersteunen gezamenlijk de wijkteamprofessionals door het uitwisselen van deskundigheid. Er is een digitaal centraal portaal opgezet, Tribop, waar wijkteamprofessionals kunnen inloggen en een keuze kunnen maken uit diverse trainingen en opleidingen. Zij worden vervolgens doorgelinkt naar scholingsfora van de afzonderlijke organisaties. Werden deze trainingen door de aangesloten organisaties eerst alleen voor de eigen medewerkers aangeboden, nu kunnen deze worden gevolgd door professionals van meerdere organisaties, uit verschillende domeinen. Ook is via dit portaal de Werkwijzer Wijkteams beschikbaar, waarin professionals informatie vinden over methoden, technieken en procedures; alles wat ze in hun rugzak kunnen doen om ouders, jongeren en kinderen nog beter te coachen.

‘Professionals hebben zelf regie over wat ze willen leren’

TriviumLindenhof is er trots op vanaf 2016 voorzitter te mogen zijn van de stuurgroep van het Leerhuis. Zelf geloof ik er ook heel erg in dat we op deze manier de professionals de mogelijkheid bieden om breed toegerust te worden, passend bij het profiel van de wijkteamprofessional. En dat we dat doen op een manier zodat zij zelf er regie over hebben. We bieden ze een breed aanbod en ze kunnen zelf kiezen waar ze behoefte aan hebben of wat past bij hun competenties. Daar past ook een doorontwikkeling naar andere vormen van leren bij. Door bijvoorbeeld e-learning, leren op de werkplek en leren van elkaar, kunnen we nog beter maatwerk leveren.

‘Professionals leren van elkaar’

Ik vind het mooi dat professionals nu nog vaker collega’s van andere organisaties tegenkomen en dat ze met elkaar in gesprek komen. Dat ze van elkaar leren, ieder vanuit de eigen expertise. We zorgen ervoor dat we met elkaar de beste hulp bieden. Met als uiteindelijk doel dat de kwaliteit van de hulp verbetert en dat we sneller passende hulp bieden, door de juiste mensen op het juiste moment.

‘Zo’n verrijking van het aanbod maakt mij heel enthousiast’

De wens voor 2016 is dat alle professionals de weg naar het Leerhuis weten te vinden. En dat we kunnen uitbreiden naar de hele regio Rijnmond. Wellicht ook met aanbod uit de zeer specialistische zorg, zoals verslavingszorg en met zorg zoals die verleend wordt in behandelcentra voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Want ook uit die hoek is interesse om aan te sluiten. Dat maakt mij heel enthousiast, zo’n verrijking van het aanbod.’

U bent hier