Zo staan we er financieel voor

Zo staan we er financieel voor

Toekomstverwachtingen

Voor de nabije toekomst investeren we in een nog verdere samenwerking met andere jeugdzorgorganisaties en slaan we de handen ineen. Samen zijn we sterker. We investeren in onze medewerkers: zij maken immers het verschil.

De meerjarenbegroting ziet er voor de komende jaren gezond uit, evenals de liquiditeitsprognose. We houden rekening met schommelingen in onze omzet en zetten daar waar mogelijk een flexibele kostenstructuur tegenover. Op die manier borgen we de continuïteit voor de komende jaren, gezien de verwachte verdergaande vermindering van de huidige reguliere budgetten. We proberen de val in onze omzet zo veel mogelijk op te vangen door in te zeten op nieuwe vormen van dienstverlening.

Om meer financiële armslag te hebben, hebben we de afgelopen jaren onze schulden zo veel mogelijk gereduceerd. Daarnaast houden we het eigen vermogen op een zodanig niveau dat we een gezonde financiële bedrijfsvoering handhaven. We investeren een deel van ons eigen vermogen in wetenschappelijk onderzoek en verdere versterking van medewerkers. En we passen onze organisatiestructuur aan, zodat medewerkers zichzelf optimaal in kunnen zetten.

Naast het eigen vermogen is onze liquiditeitspositie voldoende om de komende jaren de geplande activiteiten uit te kunnen blijven voeren en ook in de toekomst toevoegende waarde aan kinderen, jongeren, en hun gezinnen te blijven leveren.

U bent hier